Další produkce

Symfonické koncerty

Symfonické koncerty mimo předplatné, které tvoří druhou hlavní programovou náplň činnosti ZSO, jsou uskutečňovány při nejrůznějších příležitostech, ať již to jsou významné církevní nebo státní svátky, výročí spjatá s narozením či úmrtím známých osobností ze světa klasické hudby, hudební festivaly, z nichž nejprestižnější je bezesporu Festival F. Chopina, a nebo pouze jako doplněk k abonentním cyklům. V dramaturgii těchto koncertů se objevují díla ze všech dějinných epoch vážné hudby, od baroka přes tvorbu romantického období až po současnost a zastoupeny jsou skladby nejrůznějšího charakteru, od malých kompozic až po rozměrné symfonické básně a oratoria. Symfonické koncerty byly a jsou uskutečňovány ve spolupráci s mnoha dirigenty a sólisty zvučných jmen a orchestr se jimi prezentuje na českých i zahraničních pódiích.

Populární koncerty

Zvláštní kapitolu v programové nabídce orchestru tvoří populární koncerty. Jsou zaměřeny především na posluchače z řad lázeňské klientely a často vyprodaná hlediště jsou důkazem, že produkce tohoto druhu jsou u zahraničních návštěvníků velmi oblíbené. V průběhu koncertní sezóny uskuteční ZSO desítky populárních koncertů zaměřených na operní, operetní, muzikálovou nebo filmovou tvorbu. I při pořádání těchto koncertů spolupracují s tělesem známé umělecké osobnosti a stejně jako koncerty symfonické je i tato produkce často uplatňována v zahraničí, především v sousedním Německu.

Kolonádní kocerty

Ke koloritu každého lázeňského střediska neodmyslitelně patří hudba na promenádách. Ani Mariánské Lázně, jako jedno z nejkrásnějších lázeňských míst, nemohou být ochuzeny o onu kouzelnou atmosféru kolonádních koncertů, kterými orchestr zpříjemňuje lázeňským hostům chvíle strávené u pramenů už téměř 200 let. Pestrý repertoár populárních melodií, složený převážně z děl mistrů vídeňské hudby, zní v promenádních prostorách pravidelně každou lázeňskou sezónu.

Chopinův festival

Každoroční významnou kulturní událostí v Mariánských Lázních je Chopinův festival, který se koná v polovině srpna. ZSO tradičně účinkuje na zahajovacím a závěrečném koncertě, společně s předními dirigenty a klavírními virtuosy světového renomé. Společnost Fryderyka Chopina byla v Mariánských Lázních založena v roce 1959. U jejího vzniku stál tehdejší šéfdirigent Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně Miloslav Bervíd, dirigent Jaroslav Soukup, ředitel hudební školy Emil Vlk a zejména profesor František Rauch.

Více: www.chopinfestival.cz

Dirigentské kurzy

Již mnoho let se rozvíjí úspěšná spolupráce s renomovanými vysokými hudebními školami. V průběhu dirigentských kurzů se nadějní adepti dirigování pod vedením zkušených lektorů učí pracovat s profesionálním tělesem. Několikrát ročně se před orchestr postaví studenti vysokých hudebních škol z Zürichu, Výmaru, Norimberku a z Hudební akademie múzických umění Praha.

Koncerty pro základní školy

Budoucnost každého národa je založena na mladé generaci, jejíž kulturní vyspělost je zárukou zdravého vývoje celé společnosti. Úctu k všeobecným kulturním hodnotám orchestr prohlubuje v mladých lidech prostřednictvím výchovných koncertů , jejichž dramaturgie citlivě reflektuje věk a míru poznání mladých posluchačů od žáků nižších tříd základních škol až po středoškolské studenty. Koncerty jsou provázeny zasvěceným výkladem a jejich cílem je dokázat, že svět klasické hudby není světem strnulým a nudným, ale že je v něm možné obsáhnout každý aspekt lidského života. Podobný cíl si kladou i koncerty koncipované pro děti a rodiče.

Plesy a soukromé akce

Západočeský symfonický orchestr je jako pohotový a všestranný soubor v České republice i ze zahraničí pravidelně zván, aby dodal lesk a noblesu významným společenským akcím, kterými jsou např. plesy a další podobné slavnostní události, nezřídka pořádané pro V. I. P. klientelu. Akce tohoto druhu se vždy setkávají s pozitivním ohlasem hostů i pořádajících subjektů. Orchestr opakovaně vystupuje na pražském Žofíně, v karlovarském Grandhotelu Pupp a v Německu.