Konzerte

Freitag 29. September 2023
Fauré - Poulenc - y Coll
Freitag 20. Oktober 2023
Dvorak - Grieg - Peschík - Paleček
Freitag 27. Oktober 2023
Smetana - Baborak - Mein Vaterland